เลือกสถานที่ ขอนแก่น 15ขอนแก่น-เลย (217 )

บ.ขอนแก่น-เมืองเลย จก.

ขอนแก่น-แก้งคร้อ (216)

บ.ขอนแก่นจงเจริญเดินรถ จก.

ขอนแก่น-อุดรธานี (226)

บริษัท สมพงษ์ เค ทรานสปอร์ต จำกัด