ขอนแก่น-อุดรธานี (บริษัท สมพงษ์ เค ทรานสปอร์ต จำกัด)

ขอนแก่น-อุดรธานี สาย226


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : ท่ารถตู้ปรับอากาศขอนแก่น-เซ็นทรัลขอนแก่น-สำราญ-แยกน้ำพอง-เขาสวนกวาง-แยกกุมภวาปี-พันดอน-เซ็นทรัลอุดรธานี (รถด่วนไม่จอดรายทาง)

เวลาเดินรถ : 06.00-20.00 น. (รถออกทุก 30 นาที)

ค่าโดยสารเต็มสาย 84 บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่

ขอนแก่น : 088-5650092

อุดรธานี : 088-5650093


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

29/07/2018

20:07 25/07/2024 152,855