นครศรีธรรมราช-พัทลุง-หาดใหญ่ (หสม.นคร 111)

นครศรีธรรมราช-พัทลุง-หาดใหญ่ สาย740


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ

หัวถนน นาพรุ ม.ราม เสาธง ไม้หลา สามร้อยกล้า ร่อนพิบูลย์ สวนผัก ทุ่งโพธิ์ สำนักขัน จุฬาภรณ์ ควนหนองหงษ์ ทุ่งโป๊ะ หนองบัว ไม้เสียบ ป่าพะยอม โพธิ์ทอง ไสยวน ควนหรั่ง ทุ่งขึงหนัง ปรางหมู่ ท่ามิหรำ ท่าแค นาโหนด ท่านางพรหม ลานช้าง โคกยา แม่ขรี ห้วยทราย ป่าบอน ป่าบาก ควนหินแท่น พรุพ้อ คูหา หนองข้อง


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

27/04/2018

19:07 25/07/2024 2,602