เพชรบุรี – วังวน (ทางเขาลูกช้าง) (บริษัท สหเพชรบุรีขนส่ง จำกัด)

เพชรบุรี – วังวน (ทางเขาลูกช้าง) สาย1767


รายละเอียด

จุดจอด :

– เพชรบุรี จอดท่ารถตู้วัดถ้ำแก้ว

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ :

เพชรบุรี 5:00 – 20:00 น.


เบอร์โทรศัพท์ :

089-2600077, 089-2600088


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

19/08/2020

21:08 17/08/2022 1,900