กรุงเทพฯ-กำแพงเพชร (ส.ศิริกุล)

กรุงเทพฯ-กำแพงเพชร สาย94


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : หนองเบน ดอนใหญ่ หนองบอน หนองแมว หนองสังข์ หนองน้ำขุ่น ประสาทวิถี สลกบาตร สระตาพรหม ดงดำ โคกเลาะ โค้งไผ่ โค้งวิไล คลองขลุง ท่ามะเขือ หนองจอก วังน้ำแดง ทุ่งทราย โนนจั่น หนองโดน หนองหัวควาย โนนใหญ่ ลานกระดี่ บ้านโพธิ์ คณฑี บ้านโคน ท่าตะคร้อ เทพนคร วังทองหลาง โขมงหัก ** มีรถตู้บริการไปปางศิลาทอง หินชะโงก วังตะเคียน ท่าขึ้น ร้อยไร่ ทรัพย์มะนาว (บริการส่งถึงบ้าน)

ติดต่อสอบถาม : 081-9725923,081-9729710,055-781387,080-8403212จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

24/08/2019

07:07 21/07/2024 4,441