กรุงเทพฯ-บ้านหมี่ (หจก.ขนส่งมวลชนลพบุรี)

กรุงเทพฯ-บ้านหมี่ สาย919


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : นวนคร พระอินทร์ มจร. เบียร์ช้าง เจษฎา 5-6-7-8 ลำไทร ลาดทราย ร.ร.วิเชียร วังน้อย ร.ร.พนมยงค์ ตลาดน้ำทุ่งบัวชม หนองแค หินกอง ห้วยทราย บ้านจาน แยกพระฉาย ปากข้าวสาร กรมสี่ โลตัส บขส.สระบุรี ป้ายนอก แพะโคก ห้วยบง พุแค หน้าพระลาน ธารทองแดง พระพุทธบาท สระลำใย นายาว แยกนิคม มินิแบ ธุรกิจละโว้ บิ๊กซี โลตัส ศาลากลาง สระแก้ว เสาธง โคกกะเทียม ทุ่งสิงห์โต หนองคู ห้วยโป่ง เขาทับควาย หลุมข้าว สัมพันธมิตร โคกสำโรง บางกะพี้ หินปัก บ้านทราย บ้านกล้วย

รังสิต 091-5560755

สระบุรี 091-1203641

ลพบุรี 088-2273420,091-1207193

โคกสำโรง 088-2273400,091-1202086

บ้านหมี่ 088-2273406


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

15/03/2019

19:07 25/07/2024 4,536