กำแพงเพชร-พิจิตร ( บ.วชิรปราการยานยนต์ จก.)

กำแพงเพชร-พิจิตร สาย185


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : หนองกรด หนองเต่า ทุ่งโพธิ์ทะเล ป่าถั่ว ทุ่งมหาชัย แก้วสุวรรณ ไทรงาม แม่ยื้อ ดงกระทิง บึงบัว ปลวกสูง (เข้า บขส.วชิรบารมี) บ้านนา สามง่าม คลองโนน ดงชะพลู คลองคะเชนทร์

เวลาเดินรถ : 5.30,6.30,7.30,8.30,10.00,11.30,13.00,14.30,15.30,16.30,17.30 น. (ทั้งสองฝั่ง)

บขส.วชิรบารมี-พิจิตร 7.00,8.00,9.00,10.00,11.30,13.00,14.30,16.00,17.00,18.00,19.00 น.

บขส.วชิรบารมี-กำแพงเพชร 6.00,7.00,8.00,9.00,10.30,12.00,13.30,15.00,16.00,17.00,18.00 น.

ติดต่อสอบถาม : 082-3952998,088-1464277,083-9535162,086-9254761


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

09/12/2018

20:07 25/07/2024 8,356