เชียงใหม่-ขุนยวม ( บ.เปรมประชาขนส่ง จก.)

เชียงใหม่-ขุนยวม สาย170


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : จอมทอง ฮอด บ่อหลวง กองลอย แม่เหาะ แม่สะเรียง ท่าผาปุ้ม ท่าสองแคว

ติดต่อสอบถาม :

สำนักงานอาเขต 053-304748

อาเขต 053-245566,090-5141111

ขุนยวม 093-2492034

แม่ลาน้อย 063-9359919

จองตั๋ว 053-492999 ต่อ 100จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

08/12/2018

07:07 21/07/2024 6,661