กรุงเทพฯ-ไพศาลี-วังพิกุล (คิวสามารถ)

กรุงเทพฯ-ไพศาลี-วังพิกุล สาย 959


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : กระทุ่มทอง วังข่อย เขาใหญ่

เวลาเดินรถ

กรุงเทพฯ 9.30,12.30 น.

วังพิกุล 1.00,8.00 น.

ติดต่อสอบถาม 081-9724772,081-8872154

ช่องขายตั๋วที่ A12 อาคาร A รถจอดช่อง 16-17-18


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 09.30,12.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

13/10/2018

20:07 25/07/2024 18,117