กรุงเทพฯ-บำเหน็จณรงค์

กรุงเทพฯ-บำเหน็จณรงค์ สาย28


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : ด่านขุนทด บ้านดอน ถนนหักใหญ่ วัดบ้านไร่ ดอนน้อย ดอนใหญ่ วังสนวน หนองกราด หนองแวง คำปิง ตลาดบ้านเพชร ปะโค บ้านชวน

ช่องขายตั๋วที่ A9 อาคาร A รถจอดช่อง 97-98-99


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

06/08/2018

21:09 23/09/2021 7,221