เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ (บ.เจ.เค.พี.ทรานสปอร์ต จก.)

เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ สาย423


รายละเอียด

สาย 423 เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

เส้นทางเดินรถ : บิ๊กซี โรบินสัน ท่ายาง นายาง ชะอำ บ่อแขม บางควาย ห้วยทรายเหนือ-ใต้ ค่ายพระราม 6 ค่ายนเรศวร บ่อฝ้าย หัวหิน (ท่ารถตู้ ซ.51 ตลาด อตก.) สวนสน ราชมงคล เขาเต่า ค่ายธนะรัชต์ ปราณบุรี สามร้อยยอด ไร่ใหม่ สามกระทาย กุยบุรี นิคม (บริการรับส่งราชภัฏเพชรบุรี)

สถานที่จอด : เพชรบุรีจอดท่ารถตู้วัดถ้ำแก้ว ประจวบจอดท่ารถตู้สี่แยกประจวบ

ค่าโดยสาร :

ชะอำ-หัวหิน 30 บาท

ชะอำ-โลตัสหัวหิน 40 บาท

ชะอำ-พุทธไชโย/สวนสน 50 บาท

ชะอำ-บ้านเอื้อ/เขาเต่า/ปราณบุรี 60 บาท

ชะอำ-สามร้อยยอด 80 บาท

ชะอำ-สามกระทาย/กุยบุรี 100 บาท

ชะอำ-บ่อนอก/ประจวบ 120 บาท


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

09/06/2020

22:10 05/10/2022 19,944