นครราชสีมา-บุรีรัมย์ (แวนทัวร์ (รถร่วม บขส.))

นครราชสีมา-บุรีรัมย์ สาย273


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : บขส.ใหม่โคราช-ไอที-หัวทะเล-ด่านเกวียน-โชคชัย-หนองหัวแรด-หนองบุญมาก-บ้านใหม่ไทยเจริญ-หนองกี่-บขส.นางรอง-ถนนหัก-หนองยายพิมพ์-ระนามพลวง-หนองสองห้อง-สวายสอ-บ้านบัว-กระสัง-บขส.บุรีรัมย์

เวลาเดินรถ : 4.50-20.10 น. (ออกทุก 40 นาที)

ติดต่อสอบถาม : บุรีรัมย์ 098-1721586


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

20/05/2018

08:07 21/07/2024 50,831