นครสวรรค์-กำแพงเพชร (ถาวรฟาร์ม)

นครสวรรค์-กำแพงเพชร สาย114


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : บขส.นครสวรรค์-หนองเบน-หนองบอน-หนองแมว-พรหมเขต-หนองขี้วัว-หนองสังข์-เขาห้วยลุง-หนองน้ำขุ่น-โนนปอแดง-สลกบาตร-สระตาพรม-ดงดำ-โคกเลาะ-โค้งไผ่-คลองน้ำเย็น-โค้งวิไล-ถนนงาม-คลองขลุง-ท่าพุทรา-คลองเจริญ-ปรึกมะกรูด-คลองแขยง-คลองสีนวล-ปากดง-ท่าเสา-คลองแม่ลาย-ทุ่งเศรษฐี-แยกนครชุม-บขส.กำแพงเพชร

เวลาเดินรถ : นครสวรรค์ 8.00-16.00 น.

ติดต่อสอบถาม :

นครสวรรค์ 089-9019801

สลกบาตร 089-9019802

คลองขลุง 089-9019803

กำแพงเพชร 089-9019804


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

20/05/2018

20:07 25/07/2024 36,105