จันทบุรี-ตราด (จันทบูรณ์ทรานส์)

จันทบุรี-ตราด สาย301


รายละเอียด

บริษัทจันทบูรทรานส์ จำกัด

จันทบุรี - ตราด และ ตราด – จันทบุรี

เส้นทางเดินรถ : คลองนารายณ์ คมบาง แยกพลิ้ว ตะปอนน้อย ตะปอนใหญ่ คานรูด เกวียนหัก แยกขลุง วันยาวล่าง ซึ้งล่าง หนองระหาน บ้านบ่อ ท่าสอน ท่าจอด แสนตุ้ง ดงกลาง เขาสมิง หนองบัว


จันทบุรี – ตราด ให้บริการทุกท่านบริเวณ

ขึ้นรถได้ที่ขนส่งโดยสารจันทบุรี 

เวลา 6.00 น. – 19.00 น.

ตราด- จันทบุรี ให้บริการทุกท่านบริเวณ

  1. ขนส่งโดยสารตราด

  2. เขาสมิง ( โทรแจ้งล่วงหน้า)

 เวลา 6.00 น. – 19.00 น.

โทร.098-451-3839


หมายเหตุ

 ตลาดน้ำพุ ไม่มีแล้ว


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 6.00 น. – 19.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

13/09/2018

20:07 25/07/2024 34,174