อยุธยา-สระบุรี-นครราชสีมา (หจก.ใจเพ็ชรขนส่ง)

อยุธยา-สระบุรี-นครราชสีมา สาย201


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน

     โคราช, ปากช่อง, มวกเหล็ก, บขส สระบุรี, ภาชี นครหลวง, อยุธยา ( ตลาดเจ้าพรหม )

** เปลี่ยนรถที่ บขส สระบุรี **เส้นทางเดินรถ

จุดจอดรถ : ท่ารถตู้ตลาดเจ้าพรหม อยุธยา ** เปลี่ยนรถที่ บขส สระบุรี **เส้นทางเดินรถ


เบอร์โทรติดต่อ

       094-3943322

       094-3945335


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 06.00 – 16.30 น.

1 รีวิว ( 5 เรตติ้ง)


เพื่อครอบครัว ต้องทามได้

ขอเบอ

21/10/2019 15:10

ข้อมูลเพิ่มเติม

14/02/2023

14:07 22/07/2024 45,128