สนามหลวง - ท่าน้ำปากเกร็ด

สนามหลวง - ท่าน้ำปากเกร็ด สายต.102


รายละเอียด

ช่วงเวลาเดินรถ: 06:00 - 22:00

เที่ยวไป:

จากสนามหลวง ไปท่าน้ำปากเกร็ด เริ่มต้นจากสนามหลวง ไปตามถนนราชดำเนินใน แยกขวาไปตามถนนราชดำเนินกลาง ถนนพิษณุโลก ขึ้นทางด่วนที่ด่านยมราช ไปตามทางด่วน ลงทางด่วนที่ด่านแจ้งวัฒนะ ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ จนสุดเส้นทางที่ท่าน้ำปากเกร็ด

เที่ยวกลับ:

จากท่าน้ำปากเกร็ด ไปสนามหลวง เริ่มต้นจากท่าน้ำปากเกร็ด ไปตามถนนแจ้งวัฒนะแยกซ้ายขึ้นทางด่วนที่ด่านแจ้งวัฒนะ ไปตามทางด่วนขั้นที่ 2 ลงทางด่วนที่ด่านยมราช ไปตามถนนหลานหลวง ถนนราชดำเนินกลาง แยกซ้ายไปตามกถนนราชดำเนินใน จนสุดเส้นทางที่สนามหลวง


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

04/07/2017

10:12 11/12/2023 2,654