ขอนแก่น - เมืองเลย (บ.ขอนแก่น-เมืองเลย จก.)

ขอนแก่น - เมืองเลย สาย217


รายละเอียด

รถตู้สาย 217 ขอนแก่น-เมืองเลย (รถด่วน) ผู้ประกอบการ บ.ขอนแก่น-เมืองเลย จก.

เส้นทางผ่าน ขอนแก่น (บขส.เก่า อาคาร 3)-บ้านทุ่ม-บ้านฝาง-ดอนโมง-หนองเรือ-จระเข้-ชุมแพ-โนนหัน-หนองเขียด-ผานกเค้า-ตาดข่า-หนองหิน-วังสะพุง-บขส.เลย

เดินรถจากขอนแก่นวันละ 2 เที่ยว

1. 9.15 น.

2.16.15 น.

เดินรถออกจากเลยวันละ 2 เที่ยว

1. 9.00 น.

2.

ค่าโดยสาร 170 บาทตลอดสาย ไม่จอดรับกลางทาง รถจอดพักที่ชุมแพ ใช้เวลาวิ่งเพียง 2.30 ชม.

ติดต่อสอบถามได้ที่ 089-7090135


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

03/07/2017

12:02 04/02/2023 42,309