กำแพงเพชร - พิจิตร (บริษัท วชิรปราการยานยนต์ จำกัด)

กำแพงเพชร - พิจิตร สาย185


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : 

บขส.กำแพงเพชร-ตลาดต้นโพธิ์-วัดคูยาง-ตลาดริมปิง-ตลาดเทศบาล-หนองกรด-ดงสระแก้ว-หนองเต่า-ทุ่งโพธิ์ทะเล-ป่าถั่ว-ทุ่งมหาชัย-แก้วสุวรรณ-โปร่งตะคลอง-รพ.ไทรงาม-ตลาดไทรงาม-ทุ่งรวงทอง-แม่ยื้อ-ดงกระทิง-บึงบัว-ปลวกสูง-บ้านนา-สามง่าม-คลองโนน-ดงชะพลู-คลองคะเชนทร์-บขส.พิจิตร

เวลาเดินรถ : 5.30,6.30,7.30,8.30,10.00,11.30,13.00,14.30,15.30,16.30,17.30 น.

ติดต่อสอบถามได้ที่ : 082-3952998 , 088-1464277 , 083-9535162 , 086-9254761


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

13/04/2018

20:07 25/07/2024 28,965