กรุงเทพฯ - สระบุรี (วินริมทางรถไฟเก่า)

กรุงเทพฯ - สระบุรี สาย904


รายละเอียด

รถตู้สาย 904 กรุงเทพฯ-สระบุรี (วินริมทางรถไฟเก่า)

ผ่าน วังน้อย ตลาดน้ำทุ่งบัวชม หนองแค หินกอง ห้วยทราย บ้านจาน หนองยาว ปากข้าวสาร โลตัส เกษมราษฎร์ สุขอนันต์ บขส.สระบุรี

ติดต่อสอบถาม 084-1657511

ค่าโดยสารไปสระบุรี 100 บาท

โต๊ะขายตั๋วที่ 24 โซนรถตู้จัดระเบียบ


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

03/07/2017

20:07 25/07/2024 26,790