พิษณุโลก - กรุงเทพฯ

พิษณุโลก - กรุงเทพฯ


รายละเอียด

พิษณุโลก-กรุงเทพ 

ราคา : 250 บาท (เฉพาะขึ้นหน้าม.นเรศวร) ถ้าขึ้นในเมือง 300 บาท

รอบเดินรถ : 07.00 / 09.00 / 10.30 / 12.00 / 14.00 / 17.00 น.


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

15/02/2023

07:07 21/07/2024 13,242