สายใต้ใหม่ - โรงเกลือ

สายใต้ใหม่ - โรงเกลือ


รายละเอียด

เส้นทาง
บ.ข.ส.สายใต้ใหม่(ตลิ่งชัน) - ฉะเชิงเทรา - สระแก้ว - วัฒนานคร - อรัญประเทศ - ตลาดโรงเกลือ

เริ่มให้บริการระหว่าง 05.00-17.00 น.

เบอร์โทร
085-433 3288, 085-433 3911


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 05.00-17.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

03/07/2017

19:07 25/07/2024 53,242