กรุงเทพฯ-ท่ายาง (บ.ฟ้าใสกรุ๊ป)

กรุงเทพฯ-ท่ายาง


รายละเอียด

กรุงเทพฯ (อนุสาวรีย์ชัยฯ,สายใต้ใหม่) โทร.085-5670055,085-5670066
เพชรบุรี(สะพานดำหรือโค้งนามอญ) 085-5670077,085-5670088
ม.ราชภัฏเพชรบุรี(หน้าร้านเสริมสวยราศีตุลย์) .085-8622002


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 03.00 น.-21.00น

ข้อมูลเพิ่มเติม

19/11/2014

11:09 24/09/2023 9,960