อนุสาวรีย์ชัย ดำเนินสะดวก อัมพวา (วิริยะ ทัวร์)

อนุสาวรีย์ชัย ดำเนินสะดวก อัมพวา


รายละเอียด

วินอนุสาวรีย์

จุดจอดแรก ใต้ทางด่วนทางขึ้นไปพระรามเก้า,

โทร 081 526 5017

จุดจอดที่สอง ห้างเซ็นจูรี่

โืทร 081-526 1799

 

วินดำเนินสะดวก 

จอดตรงข้ามโรงพยาบาลดำเนิน

โืีทร 086 588 8355

 

อัมพวา 
โทร 090-447 3900 


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

01/04/2017

17:04 15/04/2021 1,910